Irtisanomisaika

Huoneiston vuokrasopimus irtisanotaan aina kirjallisesti irtisanomisilmoituksella tai sähköisesti pankkitunnusten avulla. Vuokralaisen irtisanoessa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi irtisanomiskuukauden viimeistä päivästä alkaen. Vuokrasopimus siis päättyy irtisanomista seuraavan kuukauden lopussa ja muuttopäivä on kuukauden viimeinen päivä. Irtisanomisaikojen noudattamisessa ei hyväksytä poikkeuksia. Irtisanomisaikaa noudatetaan kaikissa vuokrasuhteissa, myös asuntoa vaihdettaessa.

Irtisanominen alkaa siitä, kun irtisanomisilmoitus on otettu toimistossa vastaan (paperillinen, sähköinen tai sähköpostilla haka.toimisto@pieksamaki.fi tehty allekirjoitettu irtisanomisilmoitus). Jos haluat vuokrasuhteesi päättyvän seuraavan kuukauden lopussa, sinun tulee toimittaa irtisanominen toimistoomme viimeistään kuluvan kuukauden viimeisenä päivänä. Huomioithan paperilla tehtävässä irtisanomisilmoituksen toimittamisessa mahdollisen kuukauden loppuun saatuvan viikonlopun ja toimiston aukioloajan, sillä jos irtisanot sopimuksen paperilomakkeella, lomake tulee toimittaa toimistoon ennen toimiston sulkemisaikaa. Muutoin irtisanominen siirtyy seuraavalle arkipäivälle.

 

Irtisanominen ja muuttosiivous

Irtisanomisilmoituksen allekirjoittavat henkilöt, joiden nimiin vuokrasopimus on tehty. Jos vuokralaisista vain toinen muuttaa pois, tulee hänen irtisanoa asunto omalta osaltaan. Muutoin hän on edelleen vastuussa vuokrista ja asunnon kunnosta.

Voit tehdä sähköisen irtisanomisen, jos sinulla on verkkopankkitunnukset, voimassa oleva sähköpostiosoite sekä matkapuhelinnumero. Huomioithan, että jos vuokrasopimus on kahden henkilön nimissä, molempien tulee kirjautua palveluun omilla pankkitunnuksillaan. Mikäli kahden henkilön nimellä olevan vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksen tekee vain toinen sopimuksen henkilö, jää vuokrasopimus voimaan sen henkilön nimellä, jonka irtisanomisilmoitusta ei toimitettu määräaikaan mennessä.

    Tee sähköinen irtisanomisilmoitus (Vaatii tunnistautumisen mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksilla)

Mikäli sinun ei ole mahdollista irtisanoa vuokrasopimusta sähköisesti, voit irtisanoa vuokra-asunnon täyttämällä ja tulostamalla paperisen irtisanomislomakkeen.

    Tulosta paperinen irtisanomisilmoitus (pdf)

Täytetty ja allekirjoitettu irtisanomislomake toimitetaan joko postitse tai tuomalla ilmoitus Pieksämäen Haka Oy:n alakerrassa sijaitsevaan postilaatikkoon tai toimistoon osoitteeseen Keskuskatu 30, III krs. Kahden henkilön nimellä olevan vuokrasopimuksen paperisen irtisanomisilmoituksen vuokralaiset voivat tehdä joko samalla irtisanomislomakkeella tai omallaan.

Vuokrasopimuksen päättyessä asunto ja irtaimistovarasto tulee tyhjentää ja siivota. Tarkemmat ohjeet asunnon loppusiivouksesta ja pois muutettaessa muistettavista asioista löydät tästä muuttosiivousohjeesta.

Huoneisto tulee jättää siivottuna ja palauttaa kaikki avaimet Pieksämäen Haka Oy:n toimistolle. Mikäli asumisen aikana on huoneistossa jotakin rikkoutunut, kannattaa heti asumisaikana tai hyvissä ajoin ennen muuttopäivää, pyytää vuokranantajaa tarkastamaan vahinko ja samalla sopia vaurion korjaamisesta.

 

Kuolintapauksessa

Vuokralaisen kuollessa kuolinpesä on vastuussa vuokraehtojen täyttämisestä kuten vuokranmaksusta. Vuokrasuhde ei siis automaattisesti pääty vuokralaisen kuollessa, vaan vasta, kun kuolinpesä irtisanoo vuokrasopimuksen.

Kuolinpesä voi irtisanoa vuokrasopimuksen kokonaan tai jatkaa sitä asunnossa asuvalle esim. puolisolle tai lapselle. Irtisanomisessa noudatetaan normaalia toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen mukaista irtisanomisaikaa.

Kuolinpesän tekemään irtisanomiseen tarvitaan kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoitus tai valtakirjat niiltä osakkailta, jotka eivät allekirjoita irtisanomisilmoitusta. Lisäksi irtisanomisilmoituksen liitteeksi tarvitaan kuolleen vuokralaisen viimeisen kotipaikan virkatodistus, josta ilmenee vuokralaisen kuolinpäivä. Virkatodistuksen saa vuokralaisen seurakunnan kirkkoherranvirastosta tai maistraatista. Liitteeksi käy myös kuolintodistus.

    Tulosta paperinen kuolinpesän irtisanomisilmoitus (pdf)

 

Lopputarkastus

Kiinteistöhuoltomme tekee asuntoon lopputarkastuksen asukkaan muutettua asunnosta pois. Lopputarkastus suoritetaan pääsääntöisesti viiden arkipäivän sisällä muutosta. Lopputarkastuksesta voi olla yhteydessä kiinteistötyönjohtajaan puhelin 0400 558 980.

 

Vuokrasopimuksen purku

Pieksämäen Haka Oy:llä ja sen hallinnoimilla yhtiöillä on oikeus purkaa vuokrasopimus ilman irtisanomisaikaa, mikäli vuokralainen laiminlyö vuokranmaksuvelvoitteensa, luovuttaa huoneiston hallinnan toiselle vastoin lain määräyksiä, käyttää huoneistoa muuhun tarkoitukseen kuin vuokrasopimuksessa on edellytetty tai sallii huoneistossa vietettävän häiritsevää elämää tai hoitaa huoneistoaan huonosti. Muistathan, että asunnon vuokrannut on vastuussa myös vieraidensa käyttäytymisestä.

 

Vakuusmaksun palautus

Jos olet maksanut asuntoon muuttaessasi vakuusmaksun, palautamme sen, mikäli asunto on siivottu poismuuton yhteydessä, kaikki saamasi avaimet on palautettu, asunnossa ei ole muuta kuin tavanomaista kulumista ja vuokrat sekä muut mahdolliset saatavat on maksettu. Vakuusmaksu palautetaan irtisanomisilmoituksessa ilmoittamallesi tilille noin kuukauden sisällä vuokrasuhteen päättymisestä.