Asumisen aikana

TALOSSA ON ASUKKAAN JA HÄNEN NAAPUREITTENSA KOTI

Vuokranantaja toivoo, että vuokrasuhteesta tulisi pitkäkestoinen. Erityisesti onkin huomioitava seuraavat seikat:

Vuokranmaksu

Vuokra ja mahdolliset käyttökorvausmaksut (sauna ja autopaikka) tulee maksaa kunkin kuukauden 3. päivään mennessä. Myöhästyneistä suorituksista peritään viivästyskorkolain mukainen maksu ja muistutusmaksu. Mikäli vuokralainen ei pystyisi maksamaan erääntyneitä maksujaan eräpäivään mennessä, on siitä ehdottomasti, heti tällaisen ilmestyttyä näköpiiriin, oltava yhteydessä Hakan toimistoon, vähintäänkin soitettava vuokravalvontaamme, puh. 015 348 060, ja kerrottava myöhästymisen syy; onko tämä kertaluontoinen maksuvaikeus vai onko odotettavissa pitempikestoinen taloudellisen tilanteen muutos.

Toimistollamme pyritään tarvittaessa ohjeistamaan ja neuvomaan miten on syytä menetellä, että tilanne ei muodostu pahemmaksi. Vuokranantaja kirjaa ylös kaikki viivästykset, jotka pahimmillaan johtavat lopulta vuokrasuhteen purkamiseen. Vuokrasuhteen purkaminen ei ole itsetarkoitus. Päinvastoin. Siksi sopimusehdoista on pidettävä kiinni.

Järjestyssäännöt 

Haka-kiinteistöissä asuvat ovat omaksuneet mukavasti valtakunnassa yleisesti hyväksytyt järjestyssäännöt. Se takaakin kaikille viihtyisän asumisen. Mikäli kuitenkin jokin asumisviihtyisyyttä heikentävä häiriö ilmenee, se pyritään nopeasti eliminoimaan. Häiriöstä onkin siksi ilmoitettava toimistoomme. Ilmoitukset pyydetään kirjallisina, mieluusti kahden eri huoneiston asukkaalta. Käytössämme on tarkoitukseen oma lomake, jota saa toimistoltamme. Järjestyslain ja -sääntöjemme noudattaminen on eduksi jokaiselle. Asukas on vastuussa myös vieraittensa käyttäytymisestä  – huoneistossa ja koko kiinteistön alueella.

Häiriöstä tiedon saatuaan vuokranantaja antaa häiriön aiheuttajalle asuinhuoneenvuokralain tarkoittaman Varoituksen vuokrasuhteen purkamisesta. Siinä ilmoitetaan, että mikäli asukas tämän jälkeen aiheuttaa minkäänlaista häiriötä kiinteistössä, vuokrasuhde puretaan. Vain yksi varoitus annetaan.

Voimassaolevat järjestyssäännöt löydät täältä.