Pieksämäen Haka Oy seuraa: PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN KORONA-INFO

Pieksämäen kaupungin kotisivuille on koottu kuntalaisille Korona tietoutta. Sivuilta löytyy tietoa kuten toimintaohjeita koronatartuntojen rajoittamiseksi ja mahdollisessa sairastumisepäilyssä. Sivuilta löytyy myös muuta tärkeää tietoa sekä kaupungin omia että tytäryhtiöiden tiedotteita.

Kaupunki haastaa jokaisen kuntalaisen välittämään Pieksämäen kaupungin verkossa jakamaa koronatietoa eteenpäin niille henkilöille, jotka eivät pääse internetiin. Kaupunki pyytää, että kun näet uutisen, kerro siitä lähipiirisi ikäihmiselle, näkövammaiselle naapurillesi tai jollekin muulle henkilölle, joka syystä tai toisesta ei pääse ajankohtaisen tiedon pariin.

Vain oikean ja ajankohtaisen tiedon avulla saamme ihmiset toimimaan viranomaisten ohjeiden mukaisesti ja koronaviruksen taltutettua mahdollisimman tehokkaasti.

Kaikki Pieksämäen kaupungin koronatiedotteet löytyvät keskitetysti: www.pieksamaki.fi/korona

Kiitos sinulle, kun kannat kortesi kekoon!