Ajankohtaista: KORONAN VAIKUTUKSISTA HAKAN SIIVOUKSEEN

Haluamme osaltamme tehdä parhaamme koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi huolehtimalla turvallisesta asumisesta hallinnoimissamme kiinteistöissä. Kiinteistösiivouksen osalta olemmekin tehostaneet toimintaamme lisäämällä desinfioivaa siivousta jo hyvän aikaa sekä kohdentaneet siivoustyötä taudin leviämisriskin kannalta oleellisimpiin kohtiin.

Siivouksessa keskitymme tehostetusti yleisten tilojen, kuten hissien, porraskäytävien ja pesuloiden siivoukseen. Tehostettu siivous kohdistuu viruksen leviämisen kannalta riskialtteimpiin kohtiin kuten yleisimpiin kosketuspintoihin. Rappukäytävien ja muiden käytössä olevien yleisten tilojen kosketuspinnat kuten kaiteet, kahvat ja painikkeet puhdistetaan epidemian aikana tavallista useammin eli arkisin kerran päivässä. Tavallisesti käytettävä yleispuhdistusaine on korvattu desinfioivalla puhdistusaineella. Muu siivous tehdään normaaliin tapaan.

Pyrimme pitämään talopesulat asukkaiden käytössä. Talopesuloissa asukkaat oleskelevat tyypillisesti yksi kerrallaan ja melko lyhyen aikaa, jolloin tartuntavaara on pieni. Talopesuloiden osalta siivousta on myös tehostettu ja sielläkin erityishuomio on kahvojen, painikkeiden sekä koneiden nappien puhdistuksessa. Olemme jakaneet pesuloihin ohjeistusta, joissa pyydämme asukkaitamme käyttämään kertakäyttöhanskoja mahdollisuuksien mukaan sekä huomioimaan, että flunssaisena pesulan käyttöä tulisi tällä hetkellä välttää. Pyydämme noudattamaan erityistä huolellisuutta käsihygieniassa pesutupaa käytettäessä. Näillä toimilla ja ohjeistuksilla pyrimme pitämään talopesulat auki epidemian ajan.

Pyydämme ystävällisesti asukkaitamme huomioimaan hygienian ja välttämään usean henkilön samanaikaista asioimista yhteisissä tiloissa. Muistathan huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta, kun liikut yhteisissä tiloissa. Vältä usein kosketeltaviin pintoihin (kuten kahvoihin, kaiteisiin tai hissin nappeihin) koskemista likaisilla tai paljailla käsillä. Näin toimimalla pysymme varmemmin terveinä.

Vallitsevista olosuhteista johtuen ammattitaitoiset siistijämme työskentelevät normaalista poiketen myös pääsiäisen aikaan pyhien välissä.

Mukavaa pääsiäistä kaikille, pysytellään kotona ja pysytään terveinä!