Yhtiö haki uutta toimitusjohtajaa. Tehtävään valittiin asetetut pätevyysvaatimukset täyttävä henkilö.

Yhtiöitä 25 vuotta isännöinyt toimitusjohtaja, valtiotiet. maist. Pirkko Kivinen on jäämässä eläkkeelle vuodenvaihteessa. Uutta toimitusjohtajaa haettiin kesäkuun 10. päivä päättyneellä hakuajalla. Tehtävään valittiin hakuilmoituksessa asetetut pätevyysvaatimukset täyttävä henkilö, jonka tehtävänä on toimia paitsi Pieksämäen Hakan niin myös taloyhtiöitten toimitusjohtajana ja isännöitsijänä.

Toimitusjohtaja vastaa yhtiöitten toiminnasta kokonaisvaltaisesti. Paitsi johtaa, hän myös osallistuu päivittäiseen asiakaspalveluun asukasvalintojen valmistelun muodossa. Tavattuaan henkilökohtaisesti mahdollisimman useat vuokra-asuntoa hakevat henkilöt, pystyy parhaiten palvelemaan asunnon tarvitsijoita ja taloyhtiöitä optimaalisilla ja onnistuneilla asukasvalintojen valmistelulla. Asiakkaitten kohtaaminen on myös antoisaa ja virkistävää johtamisen lomassa.

Taloudesta vastaaminen on tietenkin tärkein tehtävä. Toimitusjohtaja vastaa omakustannusvuokrien budjetoinnista ja toiminnan tuloksellisesta johtamisesta. Pieksämäen Hakalla on käytössä Visma Softwaren L7 ohjelma ja siihen linkittyvä Tampuuri sähköinen huoltokirja, jonka avulla kulutusseuranta on kätevä hoitaa. Se on myös hyödyllinen budjetoinnin apuväline. Käytössämme on myös muita kehityksen kärjessä olevia kiinteistöhuollon teknisiä järjestelmiä ja laitteita.

– Mutta tekniikkaakin tärkeämpää on ammattitaitoinen hallinnon ja kiinteistöhuollon itseohjautuva henkilökunta. Palvelukseemme on sukeutunut yhteen hiileen puhaltava, työnantajalle lojaali henkilöstö, mikä asia on kullanarvoinen jokaisessa työpaikassa. Hakalla jokainen työntekijä työskentelee yrittäjämäisesti, hoitaen omaa tehtäväänsä kuin omaa yritystä; kunnianhimoisesti. Samaa vahvaa yrittäjämäistä otetta ja ajattelutapaa odotetaan myös valittavalta toimitusjohtajalta. Tähän perustuen tehtävään valittava henkilö saa johdettavakseen hyvin hoidetut, vakaat yhtiöt.

Toimitusjohtajalta edellytetään riittävää taloudellista teknistä osaamista, huoneistojen vuokrausta säätelevän lainsäädännön ja hallinnoinnin sekä ARA-säädösten tuntemusta. Hyvä neuvottelutaito, vuorovaikuttaminen ja nopea toimeenpanokyky ovat välttämättömiä ominaisuuksia. Tehtävään edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, jotakin isännöintialan koulutusta (esim. ITS tai AIT). Alan aikaisempi työkokemus luetaan eduksi. Tehtävässä noudatetaan soveltuvin osin AVAIN-TES:n ehtoja (esim. sairausajan palkka ja vuosilomaetuudet).

Toimitusjohtajan tehtävään tuli kaikkiaan 15 hakemusta, joiden joukosta pystyttiin valitsemaan hakuilmoituksen mukaisen koulutuksen ja pätevyyden omaava henkilö. Valintapäätöksestä informoidaan myöhemmin tarkemmin.